Znak jakości kompensatorów miękkich 
oznacza sprawdzoną wysoką jakość.

Kluczowymi zadaniami Stowarzyszenia ds. Jakości Kompensatorów Miękkich są:

  • niezawodność stosowania produktów we wszystkich obszarach użytkowych
  • określenie środków technicznych dla uzyskania optymalnej jakości produktu:
    • poprzez wymagania odnośnie jakości i badań
    • poprzez zoptymalizowane z punktu widzenia kosztów i właściwości użytkowych Informacje Techniczne

System Zapewnienia Jakości Stowarzyszenie ds. Jakości Kompensatorów Miękkich

Najważniejszą właściwością kompensatorów miękkich jest jakość.

Kompensatory miękkie są stosowane w licznych instalacjach transportujących różnorakie media. Użytkownik instalacji musi mieć pewność, że stosując te elementy:

  • minimalizuje ryzyka wynikające ze stosowania produktu
  • spełnione są wysokie wymagania odnośnie parametrów pracy
  • zagwarantowana jest wysoka żywotność i niezawodność produktów.

Spełnieniu tych założeń służy certyfikowany system zapewnienia jakości.

System Zapewnienia Jakości Stowarzyszenia bazuje na zewnętrznych audytach przeprowadzanych w firmach członkowskich przez:


lub